0297 344 444

Bestemmingsplannen ter inzage

Het bestemmingsplan Kudelstaart 2020 ligt tot 29 oktober ter inzage bij de Gemeente Aalsmeer. En het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2021 kunt u tot 26 november inzien. Wilt u uw mening geven over de plannen zoals de gemeente ze heeft bedacht? Lees de stukken en geef uw z.g. ‘zienswijze’ op de plannen tijdelijk door aan de gemeente.

Waarom moet ik me bemoeien met het gemeentebeleid?
We wonen met veel mensen op een klein stukje grond. Nederland is het dichtstbevolkte land ter wereld. Dus moeten we zuinig omgaan met onze toch al intensief gebruikte ruimte. Op provinciaal niveau worden er grote plannen gemaakt die de gemeente op gemeentelijk niveau nader invult. Niet altijd naar genoegen van haar bewoners, maar dat komt ook omdat de bewoners niet altijd meepraten. En achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat het niet goed is. Overigens is het ook niet altijd eenvoudig om mee te praten. Dat realiseren wij ons natuurlijk ook. Het wordt niet aantrekkelijk gemaakt in elk geval.

Hoe dan ook. Het grondgebruik binnen Aalsmeer en Kudelstaart is enorm. Overal gebouwen en/of asfalt en, met uitzondering van de Westeinder Plassen, nauwelijks groen en water. De leefbaarheid in onze gemeente staat daarmee steeds onder druk. En dan hebben we het nog niet eens over het gebruik van de lucht boven ons hoofd. Dus is het belangrijk om toch te proberen mee te kijken over de schouders van onze gemeentebestuurders. In ons aller belang. 

Kudelstaart 2020
Via deze link kunt u de onderliggende stukken vinden die van toepassing zijn op het bestemmingsplan Kudelstaart 2020.

De gemeente zegt hierover: Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het ontwerpbestemmingsplan is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. Hierop zijn vier uitzonderingen.

Ontwikkelingen in dit ontwerpbestemmingsplan omvatten:

  • het realiseren van een jongerenontmoetingsplek (jop) ter hoogte van het basketbalveld en de skatebaan aan de Bilderdammerweg;
  • het vestigen van een staalverwerkingsbedrijf in het pand Cactuslaan 3;
  • het realiseren/ verplaatsen van het bouwvlak voor een (hooiberg)woning op het perceel Kudelstaartseweg 67-73;
  • het realiseren van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Bilderdammerweg tussen Robend en de Spiegelstraat.

Tot 29 oktober kunt u uw zienswijzen voor dit plan indienen. 

Uiterweg Plasoevers 2021
Via deze link kunt u de onderliggende stukken vinden die van toepassing zijn op het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2021. Klik in de rechterkolom op ‘regels’ en lees ze eens door.

De gemeente zegt hierover: Het plangebied van dit plan beslaat de gronden aan weerszijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg.  Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het ontwerp is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.

De ontwikkelingen die aanvankelijk in het voorontwerp ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ zaten zijn niet meer in dit ontwerp voorzien. De ontwikkelingslocaties Fort Kudelstaart, Nieuw-Calslagen (Jan Lunenburg Oever), Royal Terra Nova (percelen achter Uiterweg 222) en Marinapark Aalsmeer (percelen achter Uiterweg 116a) vallen buiten dit ontwerpbestemmingsplan.  

Tot 26 november kunt u uw zienswijzen voor dit plan indienen.

Bron: Welke bestemmingsplannen zijn in voorbereiding? 
Gemeente Aalsmeer 

Eveleens Makelaars heeft geen eigen hypotheekadviseur in huis maar verwijst u graag door naar diverse onafhankelijke adviseurs in de regio, zoals:

Neem contact met ons op